Privacy

Techmind (hierna “Techmind" of “wij”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals voorgeschreven in GDPR ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherrming). Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website (www.techmind.nl) en alle overige relaties van Techmind.

Deze privacyverklaring is onder anderen afgestemd op het huidige gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in ons site en/of dienst kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Techmind niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Raadpleeg ons website voor de contactmogelijkheden indien u contact met ons wilt opnemen.

Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun u dat lezen in onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Techmind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Techmind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • gebruik maakt of wilt gaan maken van ons diensten;
  • uw gegevens invult of via kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
  • de website van Techmind bezoekt;
  • een zakelijke relatie met Techmind hebt;

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de aard van het contact. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

We verzamelen ook gegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie. Zie ons cookieverklaring voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Techmind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Techmind verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Techmind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Techmind.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Techmind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.